Projecten

Een greep uit de door ons gerealiseerde projecten.

Drie bruggen in Brummen klaar voor de toekomst

In de gemeente Brummen heeft Pannekoek GWW B.V. drie bruggen over het Apeldoorns Kanaal vernieuwd. De oude bruggen verkeerden in slechte staat en waren niet meer berekend op de zwaarte van het tegenwoordige verkeer. De beschikbaar gestelde bouwtijd voor de nieuwe bruggen is zeer kort. Binnen zeven maanden moest de operatie voltooid zijn, met minim..
Lees verder


Aanpassingen RWZI Zutphen

Waterschap Rijn en IJssel wil de waterzuivering in Zutphen milieuvriendelijker regelen. Dit vraagt een behoorlijke reeks vernieuwingen. Zo moet de bestaande elektrotechnische installatie worden vernieuwd. De roosterreinigerinstallatie moet worden verbeterd. De bestaande puntbeluchters moeten worden vervangen en in de effluentleiding moet een debiet..
Lees verder


Ephyra® slibgistingsinstallatie in Tollebeek

Waterschap Zuiderzeeland wil meer energie uit het afvalwater halen en de zuivering van het afvalwater duurzamer en goedkoper maken. Om dit te bereiken kiest zij voor de innovatieve Ephyra® slibgistingstechnologie. Deze installatie is ontwikkeld door Royal Haskoning DHV en is mede gebouwd door Pannekoek GWW B.V...
Lees verder


Deelstroombehandeling RWZI Hengelo

Op de waterzuiveringsinstallatie van Hengelo komt het rioolslib van meerdere rioolzuiveringsinstallaties bij elkaar. Hier wordt het rioolslib onder druk verhit, waardoor een grote hoeveelheid ammonium in het oppervlaktewater terechtkomt. Om milieuvriendelijker te werk te gaan, wil de gemeente Hengelo het ammonium op een energie-efficiënte mani..
Lees verder


Gemaal Broekse sluis

Gemaal Broekse Sluis is een oppervlakte gemaal  te Spijk (Heukelum) welke  2 panden bemaalt, polder Spijk en polder Heukelum. Het gemaal telt 3 pompinstallaties. Het gemaal is gesticht in 1962 en is ruim 50 jaar oud.  In opdracht van Waterschap Rivierenland heet Pannekoek GWW B.V. het civieltechnische en bouwkundige deel van het gema..
Lees verder


Ontwerpen en realiseren van een weegbrug op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Apeldoorn

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe heeft Pannekoek GWW B.V. een weegbrug ontworpen en gerealiseerd op locatie RWZI Apeldoorn. Bij de voorbereiding van het project heeft Pannekoek GWW B.V. zijn specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van ontwerp, uitvoering- en kostentechnische aspecten van het bouwen ter beschikking gesteld. Hie..
Lees verder


Wehkamp Zwolle is klaar voor de toekomst

Pannekoek GWW B.V. heeft het parkeerpark van de Wehkamp uitgebreid met 60 parkeerplaatsen. Dit is ongeveer 1500 m2 aan bestratingswerkzaamheden. De klinkers die zijn gebruikt voor de parkeerplaatsen zijn speciaal gemaakt om in het thema van de Wehkamp te blijven. De klinkers zijn vervolgens machinaal gelegd met behulp van vacuüm unit...
Lees verder


Renovatie rioolgemaal 880 te Urk

In opdracht van de Waterschap Zuiderzeeland zal Pannekoek GWW BV het project ‘Renovatie rioolgemaal 880 te Urk’ uitvoeren. De werkzaamheden betreffen in hoofdzaak het ontwerpen, tekenen, vervaardigen, leveren, aanvoeren, monteren, beproeven, bedrijfsvaardig opleveren en moet de nieuwe bouwkundige werken, civieltechnische, werktuigbouwk..
Lees verder


Calamiteitenberging RWZI Epe

Het rioleringssysteem van de gemeente Epe komt ten tijden van hevige regenval capaciteit te kort. Hierdoor ontstaat wateroverlast. Het doel van de Gemeente Epe en Waterschap Vallei en Veluwe is het terugdringen van de wateroverlast door de realisatie van een calamiteitenberging op de rwzi Epe...
Lees verder


Reconstructie Heerderweg-Hoofdstraat binnen de bebouwde kom van Epe

De reconstructie van het deel Heerderweg – Hoofdstraat binnen de bebouwde kom van Epe moet de verkeersafwikkeling veiliger maken. Dit wordt gerealiseerd door het gemotoriseerd verkeer fysiek te scheiden van het fietsverkeer. Ter hoogte van de aansluitingen Dellenweg en Officiersweg worden geleiders in de Heerderweg aangelegd. Vanuit de Spoorl..
Lees verder


Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2008/5.1, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder