Projecten

Een greep uit de door ons gerealiseerde projecten.

Renovatie rioolgemaal 880 te Urk

In opdracht van de Waterschap Zuiderzeeland zal Pannekoek GWW BV het project ‘Renovatie rioolgemaal 880 te Urk’ uitvoeren. De werkzaamheden betreffen in hoofdzaak het ontwerpen, tekenen, vervaardigen, leveren, aanvoeren, monteren, beproeven, bedrijfsvaardig opleveren en moet de nieuwe bouwkundige werken, civieltechnische, werktuigbouwk..
Lees verder


Calamiteitenberging RWZI Epe

Het rioleringssysteem van de gemeente Epe komt ten tijden van hevige regenval capaciteit te kort. Hierdoor ontstaat wateroverlast. Het doel van de Gemeente Epe en Waterschap Vallei en Veluwe is het terugdringen van de wateroverlast door de realisatie van een calamiteitenberging op de rwzi Epe...
Lees verder


Reconstructie Heerderweg-Hoofdstraat binnen de bebouwde kom van Epe

De reconstructie van het deel Heerderweg – Hoofdstraat binnen de bebouwde kom van Epe moet de verkeersafwikkeling veiliger maken. Dit wordt gerealiseerd door het gemotoriseerd verkeer fysiek te scheiden van het fietsverkeer. Ter hoogte van de aansluitingen Dellenweg en Officiersweg worden geleiders in de Heerderweg aangelegd. Vanuit de Spoorl..
Lees verder


BRM Molenbeek te Nunspeet

Plan Molenbeek vormt de laatste grote uitbreidingslocatie van de Gemeente Nunspeet. Het plangebied ligt aan de noordzijde van Nunspeet en grenst aan de bestaande woonwijken De Brake en De Bunte. In het gebied zullen ruim 600 woningen worden gebouwd...
Lees verder


Reconstructie Hoofdstraat- Zuid en Kruising Kalverstraat

De werkzaamheden aan de Hoofdstraat in Apeldoorn, in het deel tussen de Kalverstraat en het Stationsplein, zijn in volle gang. De kruising Kalverstraat-Hoofdstraat is inmiddels heringericht. Van half augustus tot en met oktober wordt de rest van het zuidelijke deel van de Hoofdstraat aangepakt. Voetganger en fietsers van en naar het station worden..
Lees verder


Aanpassingen luchtbehandeling RWZI Apeldoorn

Door diverse processen op de RWZI Apeldoorn komen emissies die eerst gereduceerd moeten worden alvorens deze in de buitenlucht mogen worden geëmitteerd. Hiervoor heeft Pannekoek GWW B.V. een 4-tal luchtbehandelingsinstallaties ontworpen en gerealiseerd..
Lees verder


Aanleg herpetoducten N224

In opdracht van de Provincie Gelderland zullen wij een drietal herpetoducten realiseren onder de N224 tussen Ede en Arnhem. De herpetoducten zijn gesitueerd op de Ginkelse Heide en maken het in de toekomst voor amfibieën en reptielen mogelijk om de N224 (veilig) te passeren...
Lees verder


Grote Wetering Klarenbeek

Eind 2015 heeft Pannekoek GWW B.V. opdracht gekregen van D & D projecten B.V. voor het bouw- en woonrijp maken van de dorpsuitbreiding ‘Grote Wetering Klarenbeek’ (dorp in Gemeente Voorst en Apeldoorn).  Ten behoeve van deze dorpsuitbreiding met ca. 90 woningen wordt een compleet nieuwe infrastructuur aangelegd...
Lees verder


Vervangen beschoeiing Parkweg Deventer

In opdracht van de gemeente Deventer heeft Pannekoek GWW B.V. een hardhouten damwand met klapankers aangebracht in de vijver nabij de Parkweg in Deventer. De damwanden zijn aangebracht door middel van trillen. Het materieel en materiaal is aangevoerd over het water middels een ponton. Doordat de werkzaamheden vanaf het water uitgevoerd zijn is de h..
Lees verder


Vervangen brug over de Grift in de Ramsbrugweg

In opdracht van de gemeente Apeldoorn heeft Pannekoek GWW B.V. de brug over de Grift in de Ramsbrugweg vervangen. Onderdeel van deze opdracht was het verzorgen/opstellen van het uitvoeringsontwerp (tekeningen en berekeningen). Nadat het uitvoeringsontwerp gereed was zijn de werkzaamheden gestart. Hierbij is er gestart met het verleggen van het aanw..
Lees verder


Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2008, VCA** 2008/5.1, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder