• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

Privacy verklaring

Bekijk hier hoe wij met uw gegevens omgaan

Privacyverklaring

Pannekoek GWW B.V.; Pannekoek GWW Materieel B.V.; Pannekoek Rioolservice B.V.; Bosch Rioolservice (tezamen te lezen als Pannekoek Groep), gevestigd te Vaassen, vinden uw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Pannekoek Groep verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens die wij verzamelen en verwerken met betrekking tot overeenkomsten zijn: uw naam, functie, (zakelijke) telefoonnummers en (zakelijke) e-mailadressen.

  • Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
  • Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

 

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Bewaartermijn

De gegevens worden bewaard om de beschreven doelen te realiseren. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijn als deze van kracht is.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Pannekoek Groep verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pannekoek Groep blijft verantwoordelijke voor deze verwerkingen.

Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om de website te optimaliseren voor u als bezoeker.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Met de nieuwe Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft u het recht op het inzien van uw persoonlijke gegevens, de aanpassing van de gegevens of het verwijderen van de gegevens. Wilt u van dit recht gebruik maken, kunt u contact opnemen via privacy@pannekoekgww.nl.