• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

Baggerwerk

Voor al uw sanerings- en baggerwerk

Van kleinschalig tot grootschalig baggeren door Pannekoek GWW B.V.

Baggerwerk omvat alle werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem en opschonen van het oppervlaktewater. Dat verwoord ook precies wat wij bij Pannekoek GWW B.V. voor u tot in de puntjes kunnen uitvoeren. Baggeren vormt een vaste waarde in de waterbouw; een expertise die bij ons breed vertegenwoordigd is. We voeren verschillende soorten baggerwerk uit. Van kleinschalig werk in sloten en vijvers tot grootschalig baggerwerk in kanalen is Pannekoek GWW B.V. het baggerbedrijf dat zich inzet voor al uw baggerwerkzaamheden.

Waarom baggeren?

Het schoonhouden van water is van groot belang voor het behoud van een goede waterkwaliteit, de afvoer van (hemel)water en het in stand houden van de juiste vaardiepte.
Wij houden ons bezig met diverse (sanerings)baggerwerkzaamheden en verwijderen slib uit (moeilijk bereikbare) stadsgrachten, vijvers en waterpartijen, sloten, kanalen, natuurgebieden en jachthavens.

Baggerwerk in de breedte

Of het nu gaat om het saneren van waterbodems of het uitgraven van kanalen om meer vaardiepte te krijgen: als baggerbedrijf verzorgen wij baggerwerk in de volledige breedte. Dankzij de jarenlange ervaring in baggeren en andere vormen van waterbouw kunnen wij onze klanten helpen met iedere denkbare vraag op dit gebied. Daartoe kunnen wij beschikken over een grote diversiteit aan baggermaterieel waarmee we vrijwel al uw baggerwerk kunnen uitvoeren.

Baggerwerk door Pannekoek GWW
Bouwbedrijf baggerwerk

Ook voor watersanering!

Omdat wij SIKB 7003 gecertificeerd zijn mogen wij ook waterbodemsaneringen uitvoeren. Dat betekent dat wij vervuilde bagger op een veilige en milieutechnisch verantwoorde verwijderen. Wij zetten onze gespecialiseerde kennis zeer regelmatig in bij projecten. Het blijkt dat bij natuurontwikkelingsprojecten of het bouwrijp maken van terreinen vaak dat het slib in een watergang of waterpartij vervuild is. Door het ontgraven van de watergang, sloot of vijver zorgen wij voor de juiste behandeling of afzet van de vrijgekomen bagger. Dat voorkomt onnodige vertraging.

Gegarandeerde gecertificeerde kwaliteit

Kwaliteit is een zeer belangrijk onderdeel van onze service aan (overheids)organisaties, bedrijven en particulieren. Waar kunt u bij ons altijd op rekenen?

  • Gecertificeerde kwaliteit: NEN-EN-ISO 9001, VCA** en SIKB 7000
  • MVO & Veiligheid: Safety Culture Ladder en CO2-prestatieladder
  • Veel kennis en ervaring: sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening in grondverzet en weg- en waterbouw
  • Materieelverhuur met machinist voor uw werkzaamheden

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen voor uw baggerwerk

Alle werkzaamheden die nodig zijn voor baggeren en waterbodemsanering kunt u met een gerust hart overlaten aan de gecertificeerde specialisten van Pannekoek GWW B.V. Wilt u hier meer over weten, of wilt u een offerte aanvragen voor uw baggerwerk? Neem dan contact met ons op 0578-578 670, of stuur een e-mail naar info@pannekoekgww.nl.