• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

Vistrappen

Aanleg en ontwerp van vistrappen en vispassages

Vistrap aanleg door Pannekoek GWW B.V.

Een vistrap of vispassage is een waterbouwkundig kunstwerk dat vissen toegang moet geven tot een water in een achterland dat door een dijk, dam, stuw of sluis ontoegankelijk is geworden. Bij gemalen bieden vistrappen de vis de mogelijkheid om langs het gemaal te zwemmen. Als specialist in grond-, weg en waterbouw schakelen opdrachtgevers, zoals overheden, nutsbedrijven, projectontwikkelaars en waterschappen Pannekoek GWW B.V. in voor specialistisch werk als de aanleg van vistrappen. Wij zorgen onder de meest uiteenlopende omstandigheden voor een perfecte uitvoering van de aanleg van een vistrap of een De-Wit vispassage. U leest er hieronder meer over.

Vistrap met lokstroom in het juiste formaat

Via een vistrap kunnen vissen het hoogteverschil bij een stuw overbruggen. Om zowel grote, als kleinere vissen toegang te geven tot de vispassage hebben de meeste vispassages treden van maximaal 8 cm hoog. De treden hebben ook een optimale breedte. De lengte en het aantal treden van vistrap is dus afhankelijk van het hoogteverschil van het water aan beide kanten van de stuw. Overigens merkt een vis nauwelijks dat hij door een vispassage zwemt. Ze zwemmen, bij het zoeken naar paaiplaatsen, intuïtief tegen de stroom in. Daarom worden ze met een lokstroom naar de vistrap geleid. Die lokstroom moet in balans zijn, zodat ook de kleinere vissen er tegenin kunnen zwemmen.

Gespecialiseerd in vistrap aanleg

Als ervaren bouwer van stuwen en gemalen hebben wij ook zeer veel kennis en ervaring van de aanleg van vistrappen en vispassages. In de meeste gevallen gaan deze werkzaamheden hand in hand, omdat het tot de gestelde projecteisen behoort. Een vistrap moet zijn aangepast aan de vis die er gebruik van moet maken. Belangrijk voor een vistrap zijn: de plaats van de inlaat ten opzichte van de blokkade, de grootte van de lokstroom en de maximale stroomsnelheid die de vis aankan.

Bouw vistrap
Vistrap

Aanleggen van Vertical Slot en De-Wit vispassage

Kiest u liever voor een vistrap? Dan kunnen wij naast een Vertical Slot vispassage ook een De-Wit vispassage aanleggen. Hierin zwemmen vissen door een metalen bak met een constante waterstroming. Dankzij een zigzagpatroon in de bak zwemmen de vissen stroomopwaarts. De De-Wit vispassage is vooral geschikt voor smallere wateren en kunnen aan de plaatselijke omstandigheden worden aangepast.

Waarom Pannekoek GWW B.V. voor vistrap aanleg?

Als u kiest voor de aanleg van een vistrap door Pannekoek GWW B.V., kunt u altijd rekenen op:

  • Uitvoering van alle grondverzet-, graaf- en betonwerkzaamheden
  • Gecertificeerde kwaliteit: NEN-EN-ISO 9001, VCA** en SIKB 7000
  • MVO & Veiligheid: Safety Culture Ladder en CO2-prestatieladder
  • Veel kennis en ervaring: sinds 1964 actief
  • Materieelverhuur met machinist

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen voor bouw van een vispassage

Alle werkzaamheden die nodig zijn voor de bouw van een vistrap of een De-Wit vispassage kunt u in de vertrouwde en ervaren handen leggen van de gecertificeerde specialisten van Pannekoek GWW B.V. Meer weten? Of wilt u een offerte aanvragen? Neem contact met ons op 0578-578 670, of stuur een e-mail naar info@pannekoekgww.nl.