• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

Sanering

Wij zijn een erkend bedrijf voor grond, bodem en watersanering

(Water)bodemsanering  door Pannekoek GWW B.V.

Is waterbodemsanering en/of grondsanering een verplicht onderdeel van uw project? Schakel dan de gecertificeerde grond-, weg en waterbouw specialisten in van Pannekoek. Wij zijn een erkend bedrijf voor bodem- en watersanering en zijn gecertificeerd conform de SIKB 7000. Wat dat betreft hoeft u voor uw (bouw)projecten niet te werken met meerdere partijen. De regie over bodemsanering kunt u volledig in onze vertrouwde handen leggen. Onze opdrachtgevers weten dat ook. Dat zijn overheden, nutsbedrijven, woningbouwverenigingen en waterschappen, maar ook vele bedrijven en particulieren. Wij zorgen onder de meest uiteenlopende omstandigheden voor een perfecte uitvoering en oplevering van alle tot uw project(en) behorende werkzaamheden, waaronder ook (water)bodemsanering.

Eén bedrijf voor grondsanering

Omdat u voor uw project niet met meerdere partijen hoeft te werken, kunt u de regie helemaal overlaten aan Pannekoek GWW B.V. Dat is wel zo overzichtelijk en geeft geen ‘ruis op de lijn’. Wij nemen de bodemsanering, in combinatie met de vaak bijbehorende grond- en infrawerken mee in de planning, voeren het uit en zorgen dat het grondwerk voor uw project aan alle wettelijke eisen en voorschriften voldoet.

SIKB 7000 gecertificeerd

Omdat wij SIKB 7000 gecertificeerd zijn mogen wij ook waterbodemsaneringen uitvoeren. Dat betekent dat wij vervuilde bagger op een veilige en milieutechnisch verantwoorde manier verwijderen. Wij zetten onze gespecialiseerde kennis zeer regelmatig in bij projecten. Het blijkt dat bij natuurontwikkelingsprojecten of het bouwrijp maken van terreinen vaak dat het slib in een watergang of waterpartij vervuild is. Wij weten hoe we hier mee om moeten gaan en zijn bekend wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van hergebruik en afzet. Dat voorkomt onnodige vertraging.

Sanering door Pannekoek GWW
Sanering door Pannekoek GWW

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem dan gerust contact met ons op.

Gegarandeerde gecertificeerde kwaliteit

Kwaliteit is een zeer belangrijk onderdeel van onze service aan (overheids)organisaties, bedrijven en particulieren. Waar kunt u bij ons altijd op rekenen?

  • Gecertificeerde kwaliteit: NEN-EN-ISO 9001, VCA** en SIKB 7000
  • MVO & Veiligheid: Safety Culture Ladder en CO2-prestatieladder
  • Veel kennis en ervaring: sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening in grondverzet en weg- en waterbouw
  • Materieelverhuur met machinist voor uw werkzaamheden

Contact opnemen voor grondsanering

Alle werkzaamheden die nodig zijn voor bodemsanering kunt u met een gerust hart overlaten aan de gecertificeerde specialisten van Pannekoek GWW B.V. Wilt u hier meer over weten, of wilt u een offerte aanvragen voor grondsanering? Neem dan contact met ons op 0578-578 670, of stuur een e-mail naar info@pannekoekgww.nl.