• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

VERVANGEN ASBESTCEMENT-RIOOLTRANSPORTLEIDING TE SOESTERBERG

Op het oefenterrein de Vlasakkers in Soesterberg is de bestaande, in slechte staat verkerende, asbestcement-riooltransportleiding vervangen. Voorafgaand aan het project is een vergunningsprocedure doorlopen.

Het betreft een riooltransportleiding met een lengte van circa 1,5 kilometer en heeft een omvang van Ø400mm. Het aanleggen van deze riooltransportleiding wordt zowel in de sleuf als door middel van GFT spoorboringen gerealiseerd. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de persleiding in slechte staat verkeerde. In de afgelopen periode zijn er meerdere lekkages geweest, hierdoor zijn kleine hoeveelheden aan afvalwater in de omgeving gekomen. Een urgente situatie omdat de persleiding gelegen is in het gebied van het drinkwaterbedrijf en hierdoor een groot risico vormt voor de kwaliteit van de drinkwatervoorzieningen in Utrecht en omgeving.

Echter betreft het niet alleen een risico voor ons drinkwater, ook voor de natuur. Als er uiteindelijk grote hoeveelheden vervuild water in het gebied komt, kan de impact zo groot zijn dat de heide verdwijnt. Hierdoor verdwijnt het leefgebied van de beschermde zandhagedissen die in het werkgebied aanwezig zijn. Voorafgaand aan de werkzaamheden hebben er diverse onderzoeken plaatsgevonden met betrekking tot ecologie, archeologie en opsporing van conventionele explosieven (OCE).

In bouwteam samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe hebben we dit project, een maand eerder dan gepland, succesvol opgeleverd!

Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe
Locatie: Soesterberg