• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

EPHYRA® SLIBGISTINGSINSTALLATIE IN TOLLEBEEK

Duurzaamheid. Een belangrijke pijler

Waterschap Zuiderzeeland wil meer energie uit het afvalwater halen en de zuivering van het afvalwater duurzamer en goedkoper maken. Om dit te bereiken kiest zij voor de innovatieve Ephyra® slibgistingstechnologie. Deze installatie is ontwikkeld door Royal Haskoning DHV en is mede gebouwd door Pannekoek GWW B.V.

Het plan is onderdeel van het Masterplan Duurzame Energie. De in gebruikname van deze innovatieve installatie is eind 2017 gestart en gaat niet alleen het slib van de AWZI Tollebeek vergisten, maar ook dat van AWZI Lelystad.

Werking van de Ephyra®

Ephyra® is een compacte, modulaire en duurzame technologie voor de vergisting van natte biomassa’s zoals communaal slib. Onderzoek wijst uit dat met deze technologie 20% tot 30% meer organische stof wordt afgebroken dan met een conventionele gisting. In Tollebeek betekent dit dat het geproduceerde biogas de energie levert om de zuiveringsinstallatie draaiend te houden. Tevens zorgt de vergisting ervoor dat er minder slib overblijft, waarmee ook de slibverwerkingskosten voor het waterschap naar beneden gaan.

Kiezen voor duurzaamheid

“Duurzaamheid is een belangrijke pijler binnen Pannekoek GWW B.V.”, vertelt Wouter van Ee, directeur Pannekoek. “We zijn graag betrokken bij projecten en processen die duurzaamheid ten goede komen. De bouw van deze installatie van Royal HaskoningDHV is een grote stap vooruit in de slibgistingstechnologie. Wij zijn er trots op dat we hieraan een forse bijdrage hebben geleverd.

Opdrachtgever: Waterschap Zuiderzeeland
Plaats: Lelystad & Tollebeek