• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

DEELSTROOMBEHANDELING RWZI HENGELO

De NAS-ONE klaar voor montage en gebruik

Op de waterzuiveringsinstallatie van Hengelo komt het rioolslib van meerdere rioolzuiveringsinstallaties bij elkaar. Hier wordt het rioolslib onder druk verhit, waardoor een grote hoeveelheid ammonium in het oppervlaktewater terechtkomt. Om milieuvriendelijker te werk te gaan, wil de gemeente Hengelo het ammonium op een energie-efficiënte manier omzetten in stikstofgas. De technologie voor deze deelstroombehandeling is ontworpen door firma Colsen. Aan Pannekoek GWW B.V. uit Vaassen de uitdaging om het gehele systeem verder uit te engineeren en vervolgens te realiseren.

De deelstroominstallatie – de ‘NAS-ONE’ – werkt op basis van anammox-bacteriën en verwijdert daarmee stikstof. Dit systeem van de firma Colsen kwam bij de aanbesteding als beste uit de bus.

Anticiperen op de zeer korte doorlooptijd

“Een ingewikkeld proces”, vertelt Remco Schuiteman, projectleider van Pannekoek GWW B.V.. “In dit werk komen alle disciplines (C,W & E) voorbij. Daarbij hadden we te maken met een zeer korte doorlooptijd. In krap zeven maanden moest de NAS-ONE – van ontwikkeling tot realisatie – operationeel zijn. Door korte lijnen tussen werkvoorbereiding en uitvoering konden engineering en realisatie nauw op elkaar worden afgestemd. Voor de uitvoering hebben we het project bewust in verschillende werkpakketten verdeeld. Zo konden we tegelijkertijd het ene werkpakket uitvoeren en het andere nog verder voorbereiden.”

Leidingen en betonwerk in sneltreinvaart

Voor het functioneren van de installatie is een complex netwerk van terreinleidingen noodzakelijk. Influentleidingen, cv-leidingen, drinkwaterleidingen, bedrijfswaterleidingen en terreinrioleringen moeten exact volgens het piping en instrumentation diagram (P&ID) worden aangelegd. Na het voorbereidende grond- en leidingwerk  kan worden gestart met de bouw van de installatie. Binnen vijf weken worden betonnen buffertank, metalen toegangstrap, installatiegebouw en een complete chemicaliëndosering gerealiseerd.

Behuizing

De installatie wordt ondergebracht in een bedrijfsgebouw van 8,75 m x 10,75 m. In het bedrijfsgebouw bevinden zich het benodigde equipment en appendages, waaronder blowers, pompen en cv-installatie. Tevens bevinden zich in dit gebouw de besturingskasten, de klimaatregelingen voor airco en de ventilatie (5.000 m3).

Klaar voor onderhoud en metingen

“Het meeste werk zat in de werktuigbouwkundige installatie”, vertelt Schuiteman. “In het bedrijfsgebouw moesten alle onderdelen zo worden ondergebracht dat zij goed bereikbaar blijven voor onderhoudswerkzaamheden. Bovendien moesten alle componenten op de juiste plaatst worden gemonteerd om correcte metingen te kunnen uitvoeren. Bij dit project heeft het veel voordeel opgeleverd dat Pannekoek GWW B.V. alle disciplines in eigen huis heeft. Zo bleven de lijnen kort en konden de werkzaamheden snel en efficiënt  op elkaar worden afgestemd.”

Opdrachtgever: Colsen
Plaats: Hengelo