• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

Vispassage Noordelijke IJsselvallei

In de Noordelijke IJsselvallei (het gebied tussen de Veluwe en de IJssel) bevinden zich meerdere weteringen die gezamenlijk zijn aangeduid als KRW-waterlichaam. Het zijn (grote delen van) de Nieuwe wetering, Grote wetering, Stroombreed, Nijbroekse wetering en Terwoldse wetering. Voor de weteringen zijn voor de planperiode 2010-2015 maatregelen in het Waterbeheerplan opgenomen om de KRW-doelen te bereiken. Eén van de maatregelen is het vispasseerbaar maken van de weteringen.

Als onderdeel van dit project worden de 6 stuwen mechanisch, elektrisch en besturingstechnisch gereviseerd. Tevens zijn de stuwen vispasseerbaar gemaakt met HDPE vispassages.

Het werk omvat in hoofdlijnen de volgende werkzaamheden:

  • Engineeringswerkzaamheden, tekeningen en berekeningen (design and construct).
  • Aanbrengen stalen damwanden en deksloven.
  • Aanbrengen HDPE-vispassages incl. automatisch schuifafsluiters.
  • Reviseren elektrotechnische installatie.
  • Reviseren huidige stuw.
  • Aanbrengen stalen leuningen.
  • Aanbrengen GVK-roosters.
Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe
Plaats: Tussen Hattem en Apeldoorn

Foto’s: Stuw 1 Blankematen

Foto’s: Stuw 2 Bruggenhoek

Foto’s: Stuw 3 Kerkdijk

Foto’s: Stuw 4 Oene

Foto’s: Stuw 5 Vrolijke Boer

Foto’s: Stuw 6 Lage Brug

Foto’s: Stuw 7 Houtweg