• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

MAATWERKPLEKKEN EN FUP’S APELDOORNS KANAAL

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe heeft Pannekoek GWW B.V.  in het 5e pand van het Apeldoorns Kanaal ter hoogte van Heerde en Wapenveld Fauna Uittrede Plaatsen (FUP) en ‘maatwerkplekken’ aangelegd.

Bij een beschoeiing van stalen damwand kan te water geraakte fauna moeilijk of niet uit het water komen/klimmen. Om dit probleem op te lossen zijn er fauna uittrede plaatsen aangelegd in het 5e pand van het Apeldoorns kanaal. Ter hoogte van de dorpen Heerde en Wapenveld zijn er meerdere kleine houten fauna uittredeplaatsen aangelegd. Buiten de dorpen zijn op een viertal locaties grotere fauna uittrede plaatsen aangelegd. Voor de grote fauna uittrede plaatsen is er naast de bestaande oeverlijn een ophoging met klei/grond gemaakt. Deze ophoging is opgesloten middels stalen damwand. De stalen damwand is bekleed met een kokos-rol welke is ingeplant met inheemse water en oeverplanten.

Behoudens het aanleggen van fauna uittrede plekken zijn er ook een aantal ‘maatwerkplekken’ gerealiseerd. De ‘maatwerkplekken’ zijn gesitueerd in de westelijke oever van het kanaal. De maatwerkplekken zijn afwijkend van de reeds aanwezige natuurvriendelijke oevers en dorpsprofielen in de westelijke oever van het 5e pand. In hoofdlijnen zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. deze maatwerkplekken:

  • Aanbrengen houten beschoeiing.
  • Aanbrengen wandelpaden van leemgrind.
  • Aanbrengen afrastering en klaphekjes.
  • Plaatsen waterschap hekken.
  • Plaatsen fietssluizen.
  • Egaliseren en inzaaien dijklichaam.

Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe
Plaats: Heerde en Wapenveld (5e pand Apeldoorns Kanaal)