• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

Verbinding Oude Waal in Herwen

Het project betreft de aanleg van een fietspad en recreatieve verbinding over de oude Waal. Dit project wordt in bouwteamverband uitgevoerd. Pannekoek GWW B.V. verzorgt bij dit werk zowel de engineering als de daadwerkelijke uitvoering. De werkzaamheden t.b.v. de recreatieve verbinding bestaan uit het leggen van een betonnen fietspad en de realisatie van een drijvende verbinding over de oude waal.

De drijvende verbinding bestaat uit een steiger en een pontje. De steiger is voorzien van drijvers zodat de gehele steiger met het waterpeil mee kan fluctueren. Het fietspontje is de verbinding tussen de twee geplaatste drijvende steigers.

In algemene termen omvatten de werkzaamheden:

  • Opstellen ontwerp en uitvoeringsontwerp.
  • Verrichten diverse opruimingswerkzaamheden.
  • Inrichten werkterrein.
  • Aanbrengen Recreatieve drijvende verbinding.
  • Aanbrengen fietspont.
  • Aanbrengen betonnen fietspad.
Opdrachtgever: Gemeente Rijnwaarden
Plaats: Het tracé voor het nieuwe fietspad bevindt zich tussen de Geitenwaard en de Bijland