• Gecertificeerde kwaliteit
 • Sinds 1964 actief
 • Allround dienstverlening
 • Ook voor verhuur van materieel

Eendrachtspreng zuidoost

Pannekoek GWW B.V.  heeft middels het doen van de economische meest voordelige inschrijving (EMVI) de opdracht verworven. Het project ‘Aanleg Eendrachtspreng Zuid Oost’ is gelegen in het bosgebied nabij Ugchelen. In dit bos zijn verschillende sprengkoppen aanwezig, welke met elkaar worden verbonden zodat het water weer door de beek kan stromen. Om dit te realiseren zijn er voormalige en nieuwe sprengkoppen vrij gegraven en is er een beektracé gegraven/hersteld. Langs de beek met de sprengkoppen zijn paden aangelegd die aansluiten op Ugchelen, t.b.v. dit wandelpad zijn er ook enkele bruggetjes aangelegd.

In algemene termen omvatten de werkzaamheden:

 • Verwijderen bosschages en bomen.
 • Ontgraven en zeven grond.
 • Aanleg sprengkoppen en beek tracés.
 • Aanbrengen leem in beekbodem.
 • Enginering en aanleg van voetgangersbruggen.
 • Aanbrengen stuwen, trappen, frontmuur e.d.
 • Conserveren bestaande cascades.
 • Aanleg halfverhardings paden.
 • Aanleg bosplantsoen en wilde flora.
Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn
Plaats: Ugchelen