• Gecertificeerde kwaliteit
 • Sinds 1964 actief
 • Allround dienstverlening
 • Ook voor verhuur van materieel

Transportsystemen Lochem – Zutphen

Het project Transportsystemen Lochem – Zutphen omvat het realiseren van twee nieuwe transportsystemen van Lochem naar Zutphen. Eén transportsysteem voor huishoudelijk afvalwater vanaf gemaal Lochem naar de RWZI te Zutphen en één transportsysteem voor industrieel afvalwater afkomstig van de industriële lozer Friesland Campina (gemaal Kanaalstraat) naar de RWZI te Zutphen.

In algemene termen omvatten de werkzaamheden:

 • Ontwerpen en realiseren van een huishoudelijk afvalwater transportsysteem;
 • Ontwerpen en realiseren van een industrieel afvalwater transportsysteem;
 • Ontwerpen en realiseren van drukriolering afvoer vanaf gemalen derden;
 • Ontwerpen, realiseren en/of aanpassen van rioolwatergemalen;Ontwerpen, realiseren en/of aanpassen van industriewatergemaal;
 • Ontwerpen en realiseren van twee hoofdtransportleidingen (van ca. 17 km lengte);
 • In gebruik nemen nieuwe transportleidingen;
 • Buitengebruik nemen bestaande transportleidingen;
 • Samenwerken met de omgeving waaronder, aanvragen vergunningen en toestemmingen bij de diverse vergunning- / toestemmingverleners;
 • Verzorgen communicatie met opdrachtgever, vergunningverleners, beheerders, bedrijven, omwonenden en overige belanghebbenden;
 • Overige bijkomende werkzaamheden.
Opdrachtgever: Waterschap Rijn & IJssel
Plaats: Tussen Lochem en Zutphen