• Gecertificeerde kwaliteit
 • Sinds 1964 actief
 • Allround dienstverlening
 • Ook voor verhuur van materieel

Hydraulische en biologische aanpassingen RWZI Ede

Het project “Hydraulische en biologische aanpassingen RWZI Ede” omvat:

 • Het verrichten van opruimingswerkzaamheden;
 • Aanbrengen en instandhouden van bronbemaling;
 • Opnemen straatwerk;
 • Grondwerkzaamheden;
 • Aanbrengen betonnen transportleidingen Ø400 t/m Ø700;
 • Aanbrengen mantelbuizen d.m.v. een raketboring;
 • Het maken van berekeningen en werktekeningen;
 • Aanpassingen aan het influentgemaal;
 • Aanpassingen aan de nabezinktanks incl. de aanleg van leidingen etc.;
 • Aanpassingen aan diverse verdeelwerken;
 • Aanbrengen van omloopgoten en overstortranden;
 • Aanbrengen terreinverharding en afwerken terrein.
Opdrachtgever: Waterschap Vallei & Eem
Plaats: Ede