• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

Ontwerp en realisatie effluentdebietmeting RWZI Apeldoorn

Op de RWZI Apeldoorn heeft Pannekoek GWW B.V. in samenwerking met IMD B.V. in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe een nieuwe effluentdebietmeting gerealiseerd.

Het doel van het project was om te komen tot een efficiƫnte realisatie van de vastgestelde nauwkeurige meetvoorzieningen voor debiet en overstort op de RWZI Apeldoorn. Dit diende kosteneffectief, binnen de gestelde tijd en kwaliteitsvoorwaarden van Waterschap Vallei en Veluwe te worden gerealiseerd.

Pannekoek GWW B.V. is vanaf de ontwerpfase tot de uiteindelijke uitvoering bij het project betrokken. In samenspraak met de diverse projectleden van o.a. Waterschap Vallei en Veluwe en IMD B.V. is een ontwerp samengesteld, welk door Pannekoek GWW B.V. vertaald zijn in diverse werk- en uitvoeringstekeningen. In het projectteam is er door Pannekoek GWW B.V. continue gekeken of de gemaakt plannen realiseerbaar waren binnen het gestelde/gewenste budget.

IMD B.V. was verantwoordelijk voor het verzorgen van een betrouwbare meting. Als meetinstrument is er gekozen voor een EMF (Elektromagnetische flowmeters) met een diameter van 1.200mm, welke parallel worden geplaatst en waarmee een debiet van 12.000 m3/h kan worden gemeten.

De meetvoorziening wordt gebruikt voor de afrekening van de lozingskosten aan Rijkswaterstaat. Ook geeft de meetvoorziening een goed beeld van de belasting van de zuivering.

Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe
Plaats: Apeldoorn