• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

Realisatie stuw Hulsbeek te Ede

Tussen 24 november en 19 december 2014 zal Pannekoek GWW B.V. in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe en de Gemeente Ede een stuw plaatsen in de watergang nabij de kruising kralenbeek en Hulsbeek.

De nieuwe stuw gaat er voor zorgen dat water in de Edese woonwijk Veldhuizen beter wordt vastgehouden, waardoor de kans op wateroverlast in de Gelderse Vallei wordt verkleind. De huidige installatie houdt het water onvoldoende vast.  De nieuwe stuw komt bij de Hulsbeek aan de noordwest kant van de stad.

De bestaande constructie zal worden verwijderd. Daarnaast zal er een verbinding tussen beide watergangen worden gemaakt, welke wordt gerealiseerd d.m.v. een duiker (ondergrondse waterverbinding) waarin de automatisch geregelde stuw wordt gebouwd. De stuw zorgt voor goed peilbeheer en effectieve waterberging voor de woonwijk Veldhuizen. Na realisatie van de werkzaamheden zal de het gebied rond de nieuwe stuw opnieuw worden ingericht.

Het een en ander is schematisch ingetekend in onderstaande afbeelding.

Realisatie stuw Hulstbeek Ede
Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe en de Gemeente Ede
Plaats: Ede