• Gecertificeerde kwaliteit
 • Sinds 1964 actief
 • Allround dienstverlening
 • Ook voor verhuur van materieel

Energiefabriek Hengelo: Deelproject 1: TDH-reactor

Waterschap Vechtstromen wil van de rioolwaterzuiveringsinstallatie RWZI Hengelo een Energiefabriek maken. Inmiddels is Logisticon Water Treatment begonnen met de bouw van een thermische druk hydrolyse (TDH-)reactor. Met deze ‘snelkookpan voor zuiveringsslib‘ produceert het waterschap meer biogas, dat wordt omgezet in elektriciteit. De elektriciteit gebruikt de rwzi voor haar bedrijfsprocessen, het overschot wordt aan het elektriciteitsnet geleverd. Op termijn produceert het waterschap zoveel elektriciteit dat daarvan 3500 huishoudens en bedrijven in hun jaarlijkse energiebehoefte kunnen voorzien.

De werkzaamheden van Pannekoek GWW bestaan o.a. uit:

 • Engineering, berekenen en tekenwerk t.b.v. de bouwwerkenTHD (20x15m)
 • Grondwerk
 • Betonnen fundatieplaat incl. voorzieningenBoilergebouw (10x15m)
 • Grondwerk
 • Betonnen fundatieplaat incl. voorzieningen
 • Bouwkundige opbouw boilergebouwWKK (20×15)
 • Grondwerk
 • Betonnen fundatieplaat incl. voorzieningen
Opdrachtgever: Logisticon
Plaats: Hengelo