• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

Gemalen Veenhuis, Koekoeksbloem, Bestevaer en inlaat De Botter

Het werk omvat het verbouwen en reviseren van een vietal kunstwerken, te weten gemaal Veenhuis, gemaal Koekoeksbloem, gemaal Bestevaer en inlaat De Botter.

Gemaal Veenhuis
Het gemaal is gebouw in 1993 en bestaat uit een houten kroosbrug, een betonnen onderbouw met daarin een pomp met persleiding en een bovenbouw met de pompaandrijving en de schakelkast.

Gemaal Koekoeksbloem
Het gemaal is gebouw in 1974 en bestaat uit een aanvoerleiding, een pompput met daarin twee onderwaterpompen en een persleiding.

Gemaal Bestevaer
Het gemaal in gebouwd rond 1995 en bestaat uit een instroomhoofd, een aanvoerleiding, een pompput met daarin twee onderwaterpompen en een persleiding.

Inlaat De Botter
De inlaat is aangelegd rond 1990 en verkeert nog in de oorspronkelijke toestand. De kering voldoet niet meer aan de huidige eisen.

Het werk omvat in hoofdlijnen de volgende werkzaamheden:

  • Reviseren van de pompinstallatie;
  • Vervangen van een pompinstallatie;
  • Aanbrengen diverse mechanische installaties;
  • Vervangen van drie elektrische installaties;
  • Het uitvoeren van diverse civieltechnische werkzaamheden;
  • Maken van tekeningen en berekeningen.
Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe
Plaats: Nijkerk en Baarn