• Gecertificeerde kwaliteit
 • Sinds 1964 actief
 • Allround dienstverlening
 • Ook voor verhuur van materieel

Aanpassen AWZI Dronten

In juni 2013 zijn wij met de bouwwerkzaamheden gestart van afvalwaterzuivering Dronten. AWZI Dronten is in 1995 voor het laatst aangepast. De procesonderdelen in het zuiveringproces zijn bijna 18 jaar oud en zijn nodig aan vervanging of renovatie toe.

Daarnaast groeit Dronten gestaag, en het afvalwater neemt hierdoor ook toe. AWZI Dronten moet mee groeien, om deze stijging ook in de toekomst te kunnen verwerken.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • het slopen van het diverse bouwwerken;
 • het opnemen van procesleidingen en terreinleidingen;
 • het opnemen van verhardingen en leidingwerk;
 • het bouwen van een ontvangwerk;
 • het bouwen van koppelputten
 • het aanpassen van de voorbezinktank;
 • het aanpassen van de retourslibgemalen;
 • het aanpassen van de actiefslibtanks;
 • het bouwen van een effluentdebietmeetput;
 • het bouwen van een uitstroomconstructie;
 • het aanpassen van het machinegebouw;
 • het maken van de nodige fundatieplaten (lavafilters, hydrocycloon)
 • het leggen van leidingen;
 • het aanbrengen van verhardingen.
Opdrachtgever: Waterschap Zuiderzeeland
Locatie: Dronten