• Gecertificeerde kwaliteit
 • Sinds 1964 actief
 • Allround dienstverlening
 • Ook voor verhuur van materieel

Vispasseerbaar maken havensluis

De Havensluis vormt met de stadsgrachten van Elburg een prachtig ensemble van die de strijd tegen de Zuiderzee heel beleefbaar maakt. De sluis loost het overtollige water op de voormalige Zuiderzee en keert het buitenwater. De sluis is onderdeel van de primaire kering langs de randmeren. De sluis is een rijksmonument.

Het (bouw)werk bestaat hoofdzakelijk uit het bouwen/ aanleggen/ uitvoeren van:

 • Het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van tijdelijke hekwerken en verkeersvoorzieningen;
 • het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van tijdelijke bouwkuip;
 • het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van tijdelijke bemaling;
 • het verrichten van sloopwerkzaamheden;
 • het verrichten van diverse opruimingswerkzaamheden;
 • het ontgraven, vervoeren van verontreinigde grond;
 • het verwerken van zand;
 • het aanbrengen van mantelbuizen en kabelkokers;
 • het plaatsen van damwanden;
 • het aanbrengen van staalelementen;
 • het aanbrengen van gewapende betonconstructies;
 • het bouwen van een stuw;
 • het bouwen van een gemaal;
 • het bouwen van een vispassage;
 • het aanpassen/vervangen van een elektrische installatie
 • het plaatsen van niveau opnemers;
 • het ontwerpen en bouwen van een steiger;
 • het aanbrengen van bestratingen;
 • het uitvoeren en verwerken van revisiemeetgegevens;
 • het uitvoeren en verwerken van revisiemeetgegevens;
 • het uitvoeren van diverse constructieberekening;
 • het maken van diverse detailtekeningen;
 • bijkomende werkzaamheden.
Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe
Plaats: Elburg