• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

NIEUWSBRIEF 2015 – DUURZAAMHEID & CO2

1 september 2015

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van Pannekoek GWW B.V. die volledig in het teken staat van duurzaam ondernemen en het CO2 beleid in het bijzonder.

Pannekoek GWW B.V. te Vaassen, is al geruime tijd bezig met het besparen van energie en is is voornemens dit jaar te certificeren op niveau-3 van de CO2-prestatieladder. Om inzicht te verkrijgen in verdere besparingsmogelijkheden inventatiseren wij periodiek onze energiestromen. De resultaten hiervan hebben wij opgenomen in de CO2-footprint.

De totale CO₂- emissie van Pannekoek GWW B.V. is 723,6 ton CO₂. Het grootste aandeel hierin 96%, is afkomstig van de mobiele werktuigen.

Nu Pannekoek B.V. inzicht heeft in haar carbon footprints is het de vervolgstap om reductiedoelstellingen te formuleren. Wij beperken ons hierbij niet alleen tot onze eigen bedrijfsvoering. Wij zullen de verworven kennis omtrent CO2-reductie transparant delen en samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Wij houden u op de hoogte van de CO₂ ontwikkelingen binnen Pannekoek GWW B.V.