• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

VERVANGEN BESCHOEIING PARKWEG DEVENTER

In opdracht van de gemeente Deventer heeft Pannekoek GWW B.V. een hardhouten damwand met klapankers aangebracht in de vijver nabij de Parkweg in Deventer. De damwanden zijn aangebracht door middel van trillen. Het materieel en materiaal is aangevoerd over het water middels een ponton. Doordat de werkzaamheden vanaf het water uitgevoerd zijn is de hinder/overlast voor de omgeving tot een minimum beperkt gebleven. Na het plaatsen van de damwanden zijn de aanliggende taluds hersteld.

In hoofdlijnen bestaan de uitgevoerde werkzaamheden uit:

  • Aanbrengen hardhouten damwand.
  • Aanbrengen dubbele hardhouten klemgording.
  • Aanbrengen klapankers.
  • Uitvoeren grondwerk taluds.

Opdrachtgever: Gemeente Deventer
Plaats: Parkweg, Deventer