• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

Uitbreiding rioolwaterzuivering Sloten

Het uit te voeren werk “Uitbreiding rioolwaterzuivering Sloten”  bestaat in hoofdzaak uit het slopen van slibdroogbedden, snijroosterput, slibverzamelput en de defosfateringsstation, het aanpassen van de betonrand van de nabezinktank, slibretourvijzelgemaal en de slibpompputkelder. De zuivering zal worden uitgebreid met een nieuwe debietmeter-/ fijnrooster-/ selectorgebouw e.d. en effluentput.

Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân
Plaats: Sloten