• Gecertificeerde kwaliteit
 • Sinds 1964 actief
 • Allround dienstverlening
 • Ook voor verhuur van materieel

Roostergoedinstallatie RWZI Ede

De civieltechnische werken bestaan uit de volgende onderdelen, constructies en leidingwerken: De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:

 • Slopen van twee betonnen containerruimten;
 • Verwijderen overkapping op dek;
 • Aanbrengen van schotbalksystemen;
 • Vervangen van aluminium afdekkingen;
 • Ophogen overstortrand noodoverstort;
 • Herstellen kunststof betonbescherming;
 • Grondwerk kabels en leidingen;
 • Vervaardigen van twee betonnen funderingsplaten voor de containers;
 • Aanpassen van terreinverharding;
 • Tijdelijke voorzieningen (o.a. waterkerende schotten);
 • Sloopwerk en herstellingen;
 • Bijkomende werkzaamheden.
Opdrachtgever: Waterschap Vallei & Eem
Plaats: Ede