• Gecertificeerde kwaliteit
 • Sinds 1964 actief
 • Allround dienstverlening
 • Ook voor verhuur van materieel

Bouwrijpmaken het Meer IJsselmuiden, fase 1

De Gemeente Kampen heeft ons opdracht gegeven om het plan “ Het Meer”  bouwrijp te maken, waarna kan worden gestart met het bouwen van de nieuwe woonwijk.

Het project omvat de volgende werkzaamheden:

 • Ontgraven van ca. 91.000 m3;
 • Opschonen en verbreden watergang langs Oosterlandenweg;
 • Toepassen bronbemaling;
 • Leveren en aanbrengen zakbakens;
 • Leveren en aanbrengen leidingwerk;
 • Leveren en aanbrengen duikers, kolken, putten, drains;
 • Aanbrengen zand t.b.v rioolsleuven, ophoging en overhoogte bouwweg/terrein vervolgens is de zettingstijd 18 dagen en wordt de overhoogte verwijderd en verwerkt in het naastgelegen terrein;
 • Reinigen riool en uitvoeren visuele inspectie vanuit riool;
 • Bestraten bouwweg.
Opdrachtgever: Gemeente Kampen
Locatie: IJsselmuiden