• Gecertificeerde kwaliteit
 • Sinds 1964 actief
 • Allround dienstverlening
 • Ook voor verhuur van materieel

Bergbezinkvoorziening Zichtstede

De gemeente Epe is voornemens een Bergbezinkvoorziening (hierna BBV) aan te leggen aan deZichtstede in Vaassen. Doel van de voorziening is het aantal overstorten van het stelsel van de kern Vaassen op de Dorpsche Beek terug te brengen. Deze maatregel komt voort uit de basisinspanning riolering vanuit het Gemeentelijk rioleringsplan.

Onderdeel van de opdracht is het verplaatsen van de bestaande overstort op de Dorpsche Beek. Dit i.v.m. de overlast die direct omwonenden ervaren in de huidige situatie.

Het project bevat de volgende werkzaamheden:

 • Uitwerken uitvoeringsontwerp;
 • verzorgen benodigde vergunningen en/of meldingen;
 • uitvoeren grondwerk;
 • aanpassen riolering op openbaar terrein;
 • verwijderen bestaande overstort op de Dorpsche Beek;
 • aanleg bergbezinkvoorziening inclusief aan- en afvoerleidingen en pompen;
 • aanleggen nieuwe overstort op de Dorpsche Beek;
 • herstellen werkterrein op particulier terrein;
 • herstellen werkterrein en afwerken groenvoorzieningen openbaar terrein;
 • overige bijkomende werkzaamheden.
Opdrachtgever: Gemeente Epe
Locatie: Vaassen