CO2-prestatieladder

Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is een van de pijlers binnen onze organisatie.
Nieuwe investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van milieu & energiebesparing, samenleving, ergonomie & veiligheid en duurzaamheid.

Zo zal ons nieuwe materieel indien mogelijk worden uitgerust met gunstigere motoren. Hiermee zal de schadelijke uitstoot tot een minimum worden beperkt. Pannekoek GWW B.V. wil een goede thuisbasis bieden voor haar personeel. Voor ons enthousiaste team van gemotiveerde, vakbekwame medewerkers vormen wij een hecht bedrijf. Daardoor kunnen wij op basis van onderling vertrouwen de werkzaamheden naar tevredenheid voor onze klanten uitvoeren.

CO2-prestatieladder

Pannekoek GWW B.V. is gecertificeerd op niveau-3 van de CO2-prestatieladder.
Meer informatie kan gevonden worden op www.skao.nl.

Door de verbouwing van het kantoorpand en de overname van de Bosch Rioolservice door Pannekoek Rioolservice B.V. is besloten om 2017 als nieuw basisjaar aan te houden.

De doelstelling is het energieverbruik in vijf jaar te reduceren waardoor de CO2-uitstoot in ton gerekend vanaf het basis jaar 2017 met 4% wordt teruggebracht.

Om deze doelstelling te realiseren zullen initiatieven van het management maar zeer zeker ook van de medewerkers van Pannekoek GWW B.V. worden onderzocht en daar waar mogelijk worden toegepast. Dit geldt zowel voor de dagelijkse werkzaamheden, de uitvoering van projecten maar ook in keteninitiatieven en in testprojecten.

Pannekoek GWW B.V. heeft een energiemanagementprogramma opgesteld in de vorm van een handboek, conform de Europese norm EN 50001, waarin de structuur cyclus voor continue verbetering van de energie-efficiency in procedures is vastgelegd.

Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de
CO2-prestatieladder.

  • Analyseren, inzicht in de CO2–uitstoot
  • Besparen, CO2–reductie en de ambitie waar we ons committeren
  • Communicatie, hoe communiceren we intern en extern
  • Deelnemen, samenwerkingen op het gebied van CO2–reductie

Voor het verhogen van de energiebewustwording van de medewerkers en het informeren en stimuleren zijn relevante gegevens op het intranet van Pannekoek GWW B.V. gezet.
Het communicatiedoel is tweeledig. Ten eerste willen we medewerkers en andere belanghebbende over ons energiereductiebeleid, de actuele CO2-footprint en de reductiedoelstellingen. Ten tweede willen we onze medewerkers en andere belanghebbende stimuleren om actief mee te werken aan de energiereductie. Hiertoe is ook een communicatieplan opgesteld.

CO2–footprint

2017 = 796,4 ton CO2
2018 = 895,0 ton CO2
2019 = 846,4 ton CO2

Intern kan de informatie gecommuniceerd worden via de mail, memo of nieuwsbrief, het intranet en de toolboxen. Aan externe belanghebbende wordt via de website onze reductiedoelstelling kenbaar gemaakt evenals de voortgang. Op de website is een link naar stichting SKAO vermeld. De jaarlijkse rapportage met CO2-footprint en actuele emissie-inventaris is vanzelfsprekend beschikbaar.


CO2-bewust Certificaat, niveau 3

Sector- en Keteninitiatieven
Energiemanagementprogramma
Communicatieplan
Energiebeleid

Nieuwsbrief - 2015-01
Nieuwsbrief - 2016-01
Nieuwsbrief - 2016-02
Nieuwsbrief - 2016-03
Nieuwsbrief - 2017-01
Nieuwsbrief - 2017-02
Nieuwsbrief - 2018-01
Nieuwsbrief - 2018-02
Nieuwsbrief - 2019-01
Nieuwsbrief - 2019-02
Nieuwsbrief - 2020-01
Nieuwsbrief - 2020-02
 

CO2-footprint 2017
CO2-footprint 2018
CO2-footprint 2019

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2008/5.1, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder