Werkzaamheden fietspaden Deelense weg – IJzeren man

De werkzaamheden aan het fietspad worden uitgevoerd naar aanleiding van een studie over de 'natte natuur' op Het Nationale Park De Hoge Veluwe. In de ondergrond van het plan gebied bevinden zich enkele slecht doorlatende lagen. Doordat het fietspad het maaiveld kruist, stagneert het afstromende water achter het fietspad. Hierdoor ontstaat er een verstoring van de natuurlijke waterloop en regelmatig wateroverlast op en naast het fietspad. Dit laatste punt brengt onveilige situaties met zich mee.

Om bovenstaande redenen wordt het tracé van het fietspad, ter plaatse van het Deelense
Veld - IJzeren man, op een tweetal locaties gewijzigd. Hier wordt het bestaande fietspad (van
asfalt) opgebroken en op een nieuwe locatie een fietspad van beton aangebracht.
Daarnaast worden er op diverse locaties voorzieningen getroffen (fietsbruggen, grindslurven)
om het passerende water vrij door te laten stromen.

Het werk omvat in hoofdzaak:

  • Het verwijderen en afvoeren van stobben;
  • Het verwijderen en afvoeren van teerhoudend asfalt;
  • Het verwijderen en afvoeren van het bestaande vlonderpad;
  • Het uitvoeren van grondwerkzaamheden (ontgraven, vervoeren, verwerken en leveren);
  • Het leveren en aanbrengen van een betonnen fietspad;
  • Het leveren en aanbrengen van grindslurven;
  • Het leveren en aanbrengen van fietsbruggen;
  • Het leveren en aanbrengen van een vlonderpad;
  • Overige bijkomende werkzaamheden.
Opdrachtgever:Oranjewoud B.V. in opdracht van Stichting Nationale Park De Hoge Veluwe
Locatie:Hoenderloo

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder