Werkzaamheden Apeldoorns Kanaal 5e pand

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe heeft de aannemingscombinatie Pannekoek GWW B.V. en Kurstjens B.V. de  sanering en herinrichting van het Apeldoorns Kanaal tussen Heerde en Hattem uitgevoerd. Het gaat daarbij om het 5e pand (ca. 9km lang) van het Apeldoorns Kanaal, dit is het pand vanaf de Bonenburgersluis bij Heerde, langs Wapenveld tot aan de Hezenbergersluis bij Hattem.

Bij de werkzaamheden is de aanwezige verontreinigde bagger verwijderd. Tevens zijn de oevers aangepakt, hierbij is de westelijke oever natuurlijk ingericht en in de oostelijke oever is stalen damwand aangebracht.

In hoofdlijnen bestaan de werkzaamheden van Pannekoek GWW B.V. uit:

  • Het baggeren en afvoeren van slib.
  • Het aanbrengen van een steunberm t.p.v. de primaire kering (ca. 2km).
  • Het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers (ca. 8 km).
  • Het aanbrengen van stalen damwanden binnen het dorpsprofiel (ca. 800m1).
  • Het ontwerpen van de oostelijke oever (buiten de primaire waterkering).
  • Het aanbrengen van stalen damwand t.p.v. de oostelijke oever buiten de primaire kering (ca. 7km).
  • Het profileren van de watergang.
  • Bijkomende werkzaamheden.
Opdrachtgever:Waterschap Vallei en Veluwe
Plaats:Gemeente Heerde en Hattem

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder