Vispassage Noordelijke IJsselvallei

In de Noordelijke IJsselvallei (het gebied tussen de Veluwe en de IJssel) bevinden zich meerdere weteringen die gezamenlijk zijn aangeduid als KRW-waterlichaam. Het zijn (grote delen van) de Nieuwe wetering, Grote wetering, Stroombreed, Nijbroekse wetering en Terwoldse wetering. Voor de weteringen zijn voor de planperiode 2010-2015 maatregelen in het Waterbeheerplan opgenomen om de KRW-doelen te bereiken. Eén van de maatregelen is het vispasseerbaar maken van de weteringen.

Als onderdeel van dit project worden de 6 stuwen mechanisch, elektrisch en besturingstechnisch gereviseerd. Tevens zijn de stuwen vispasseerbaar gemaakt met HDPE vispassages.

Het werk omvat in hoofdlijnen de volgende werkzaamheden:

  • Engineeringswerkzaamheden, tekeningen en berekeningen (design and construct).
  • Aanbrengen stalen damwanden en deksloven.
  • Aanbrengen HDPE-vispassages incl. automatisch schuifafsluiters.
  • Reviseren elektrotechnische installatie.
  • Reviseren huidige stuw.
  • Aanbrengen stalen leuningen.
  • Aanbrengen GVK-roosters.
Opdrachtgever:Waterschap Vallei en Veluwe
Plaats:Tussen Hattem en Apeldoorn

Foto’s: Stuw 1 Blankematen

Foto’s: Stuw 2 Bruggenhoek

Foto’s: Stuw 3 Kerkdijk

Foto’s: Stuw 4 Oene

Foto’s: Stuw 5 Vrolijke Boer

Foto’s: Stuw 6 Lage Brug

Foto’s: Stuw 7 Houtweg

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder