Vervangen brug over de Grift in de Ramsbrugweg

In opdracht van de gemeente Apeldoorn heeft Pannekoek GWW B.V. de brug over de Grift in de Ramsbrugweg vervangen. Onderdeel van deze opdracht was het verzorgen/opstellen van het uitvoeringsontwerp (tekeningen en berekeningen). Nadat het uitvoeringsontwerp gereed was zijn de werkzaamheden gestart. Hierbij is er gestart met het verleggen van het aanwezige persriool middels een gestuurde boring onder de (nieuwe) brug door. Na deze verlegging van het persriool is de oude brug gesloopt en de nieuwe brug aangelegd.

In hoofdlijnen bestaan de uitgevoerde werkzaamheden uit:

  • Opstellen uitvoeringstonwerp.
  • Verleggen persriool middels gestuurde boring.
  • Aanbrengen stalen damwanden.
  • Aanbrengen betonnen landhoofden.
  • Aanbrengen prefab brugdek.
  • Aanbrengen stootplaten.
  • Aanbrengen stalen leuningwerk.
  • Aanbrengen houten beschoeiing.
  • Aanbrengen grasbetonblokken.
  • Aanbrengen asfalt.
Opdrachtgever:Gemeente Apeldoorn
Plaats:Wenum-Wiesel

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder