Vervangen beschoeiing Parkweg Deventer

In opdracht van de gemeente Deventer heeft Pannekoek GWW B.V. een hardhouten damwand met klapankers aangebracht in de vijver nabij de Parkweg in Deventer. De damwanden zijn aangebracht door middel van trillen. Het materieel en materiaal is aangevoerd over het water middels een ponton. Doordat de werkzaamheden vanaf het water uitgevoerd zijn is de hinder/overlast voor de omgeving tot een minimum beperkt gebleven. Na het plaatsen van de damwanden zijn de aanliggende taluds hersteld.

In hoofdlijnen bestaan de uitgevoerde werkzaamheden uit:

  • Aanbrengen hardhouten damwand.
  • Aanbrengen dubbele hardhouten klemgording.
  • Aanbrengen klapankers.
  • Uitvoeren grondwerk taluds.
Opdrachtgever:Gemeente Deventer
Plaats:Parkweg, Deventer

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder