Verbinding Oude Waal in Herwen

Het project betreft de aanleg van een fietspad en recreatieve verbinding over de oude Waal. Dit project wordt in bouwteamverband uitgevoerd. Pannekoek GWW B.V. verzorgt bij dit werk zowel de engineering als de daadwerkelijke uitvoering. De werkzaamheden t.b.v. de recreatieve verbinding bestaan uit het leggen van een betonnen fietspad en de realisatie van een drijvende verbinding over de oude waal.

De drijvende verbinding bestaat uit een steiger en een pontje. De steiger is voorzien van drijvers zodat de gehele steiger met het waterpeil mee kan fluctueren. Het fietspontje is de verbinding tussen de twee geplaatste drijvende steigers.

In algemene termen omvatten de werkzaamheden:

  • Opstellen ontwerp en uitvoeringsontwerp.
  • Verrichten diverse opruimingswerkzaamheden.
  • Inrichten werkterrein.
  • Aanbrengen Recreatieve drijvende verbinding.
  • Aanbrengen fietspont.
  • Aanbrengen betonnen fietspad.
Opdrachtgever:Gemeente Rijnwaarden
Plaats:Het tracé voor het nieuwe fietspad bevindt zich tussen de Geitenwaard en de Bijland

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder