Renovatie stuw Berenschot en aanleg vispassage

Rijksmonument Berenschot’s Watermolen is een van de weinige in werking zijnde watermolens in Nederland. De stuw alsmede de watermolen waren echter in slechte staat.  Door de uitgevoerde renovatiewerkzaamheden van zowel de stuw als de watermolen blijft er een belangrijk stukje cultuurhistorie bewaard.

Stuw Berenschot is gesitueerd in de ‘Boven Slinge’, welke is aangewezen als natte ecologische verbindingszone (EVZ), voor onder andere vissen. Doelstelling was dan ook dat de stuw vispasseerbaar werd gemaakt. Gezien de slechte staat van de stuw en watermolen zijn de renovatiewerkzaamheden met de werkzaamheden voor het vispasseerbaar maken van de stuw  gecombineerd.

Pannekoek GWW B.V. heeft door het doen van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) het werk gegund gekregen. Waterschap Rijn en IJssel heeft hierbij opdracht gegeven voor het plaatsen van een nieuwe geautomatiseerde en op afstand bedienbare stuw, het vervangen van de brug en het aanbrengen van een vispassage.

Zowel de constructie van de stuw zelf, de vleugelwanden als de stuwvloer zijn vervangen of hersteld. Daarnaast is de bestaande brug over de stuw vervangen door een nieuwe, gelijkwaardige brug, die onderhoudsarm is en verwijderbaar voor groot onderhoud van de stuw. Voor het vispasseerbaar maken van de stuw is er een ‘de Wit’ passage aangelegd welke aan beide zijden afsluitbaar is.

In algemene termen omvatten de werkzaamheden:

 • verrichten sloopwerk;
 • opschonen watergangen;
 • graven, vervoeren en verwerken grond;
 • aanbrengen bypass t.b.v. watergang;
 • aanbrengen houten damwand;
 • aanbrengen stalen damwand;
 • renovatie bestaand vloedbed;
 • aanleg bodemverdediging;
 • renovatie bestaande muren (metselwerk);
 • uitvoeren betonwerkzaamheden;
 • slopen en bouwen brug inclusief stalen leuningwerk;
 • plaatsen geautomatiseerde kantelstuw;
 • realiseren vispassage;
 • aanbrengen GVK-roosters;
 • aanbrengen bestratingen.
Opdrachtgever:Waterschap Rijn en IJssel
Plaats:Winterswijk

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder