Renovatie rioolgemaal 710 en 720

De huidige rioolgemalen bestonden uit een droge en een natte kelder. Om de arbo- omstandigheden te verbeteren en om de capaciteitsvergroting te realiseren hebben wij de droge kelder aangepast naar een natte kelder.

De te realiseren bouwkundige, civieltechnische, werktuigbouwkundige en elektronische werkzaamheden zijn o.a.:

 • Aanbrengen bemaling;
 • Plaatsen inspectieput;
 • Plaatsen tijdelijke pompinstallatie incl. reserveopstelling, leveren, monteren en aansluiten op het leidingwerk;
 • Demonteren, leveren en monteren van de aanwezige pompen, voetbochten, leidingwerk, muurdoorvoerstukken, afsluiters, terugslagkleppen, niveaumetingen en appendages;
 • Het inbouwen van een bypass/ pigstuk in de persleiding;
 • Aanpassen inkomende leidingen;
 • Diverse sloop en opruimwerkzaamheden;
 • Leveren en plaatsen hijsinstallatie;
 • Het aanbrengen van diverse sparingen en instorten van diverse leidingdoorvoeringen;
 • Aanbrengen prefab betonnen dek- wandconstructie;
 • In het werk te storten betonwerk;
 • Demonteren, leveren en plaatsen elektrotechnische installatie;
 • Dek voorzien van Aluminium luiken incl. valroosters;
 • Straatwerk.
Opdrachtgever:Waterschap Zuiderzeeland
Locatie:Dronten

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder