Renovatie primairslibinstallatie rwzi Elburg

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe heeft Pannekoek GWW B.V. een nieuwe primairslibinstallatie op de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Elburg gerealiseerd. De installatie wordt gebruikt om het vrijgekomen slib uit de voorbezinktanks af te pompen richting de vergisters.

De uit te voeren werken bestaan in hoofdzaak uit het realiseren van een pompenkelder (primairslibkelder) voorzien van appendages en pompen. Daarnaast moet er leidingwerk vervangen c.q. aangepast worden in de kelder van het verwarmingsgebouw.

Opdrachtgever:Waterschap Vallei en Veluwe
Plaats:Elburg

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder