Renovatie 5 natte gemalen beheersgebied Nieuwgraaf

In het beheersgebied Nieuwgraaf van Waterschap Rijn en IJssel zijn een vijftal natte gemalen gerenoveerd c.q. vernieuwd en/of vervangen. De vijf gemalen verpompen het rioolwater van de desbetreffende innamegebieden naar de rioolwaterzuivering Nieuwgraaf in Duiven. Het project omvat in hoofdlijn het ontwerpen, detailleren, fabriceren, leveren, demonteren monteren, beproeven en bedrijfsvaardig opleveren van civieltechnische, werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties ten behoeve van renovatie c.q. vernieuwing en vervanging van de gemalen. Het betreffen de rioolgemalen Aerdt, Giesbeek, Nieuw Wehl, Herwen Kern en Lathum. 

Opdrachtgever:Waterschap Rijn & IJssel
Plaats:Aerdt, Giesbeek, Nieuw Wehl, Herwen en Lathum.

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder