Reconstructie van de Smidsstraat, Willemsstraat en Zadelmakersstraat

Gemeente Overbetuwe is bezig met de fasegewijze herinrichting van het centrum van Elst. Fase 1 en 2 zijn reeds gereed, fase 3 omvat de reconstructie van de Smidsstraat, Willemsstraat en Zadelmakersstraat, en is inmiddels ook afgerond. Met de herinrichting wil de gemeente een kwaliteitsimpuls geven aan Elst.

Omschrijving van het werk in hoofdlijnen:

  • Opruimingswerkzaamheden;
  • Opbreken van elementen- en asfaltverhardingen;
  • Opnemen van bestaande riolen;
  • Uitvoeren van grondwerken;
  • Uitvoeren van rioleringswerken;
  • Aanbrengen van elementenverhardingen;
  • Onderhoud van de gemaakte werken;
  • Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.
Opdrachtgever:Gemeente Overbetuwe
Plaats:Elst

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder