Reconstructie Heerderweg-Hoofdstraat binnen de bebouwde kom van Epe

In opdracht van de Gemeente Epe zal Pannekoek GWW BV het project ‘Reconstructie Heerderweg- Hoofdstraat binnen de bebouwde kom van Epe’ uitvoeren.

De reconstructie van het deel Heerderweg – Hoofdstraat binnen de bebouwde kom van Epe moet de verkeersafwikkeling veiliger maken. Dit wordt gerealiseerd door het gemotoriseerd verkeer fysiek te scheiden van het fietsverkeer. Ter hoogte van de aansluitingen Dellenweg en Officiersweg worden geleiders in de Heerderweg aangelegd. Vanuit de Spoorlaan wordt een fietsoversteek gemaakt, fietsers kunnen hierdoor veiliger oversteken.

Door aanplant van nieuwe bomen, groen- en heestervakken wordt ook de groenstructuur van de Heerderweg versterkt, één van de doelstellingen binnen het groenstructuurplan van de gemeente. Een deel van de riolering in de Heerderweg zal worden vervangen. Voor de afvoer van hemelwater wordt een infiltratievoorziening aangelegd met een overloop.

Opdrachtgever:Gemeente Epe
Plaats:Epe

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder