Realisatie stuw Hulsbeek te Ede

Tussen 24 november en 19 december 2014 zal Pannekoek GWW B.V. in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe en de Gemeente Ede een stuw plaatsen in de watergang nabij de kruising kralenbeek en Hulsbeek.

De nieuwe stuw gaat er voor zorgen dat water in de Edese woonwijk Veldhuizen beter wordt vastgehouden, waardoor de kans op wateroverlast in de Gelderse Vallei wordt verkleind. De huidige installatie houdt het water onvoldoende vast.  De nieuwe stuw komt bij de Hulsbeek aan de noordwest kant van de stad.

De bestaande constructie zal worden verwijderd. Daarnaast zal er een verbinding tussen beide watergangen worden gemaakt, welke wordt gerealiseerd d.m.v. een duiker (ondergrondse waterverbinding) waarin de automatisch geregelde stuw wordt gebouwd. De stuw zorgt voor goed peilbeheer en effectieve waterberging voor de woonwijk Veldhuizen. Na realisatie van de werkzaamheden zal de het gebied rond de nieuwe stuw opnieuw worden ingericht.

Het een en ander is schematisch ingetekend in onderstaande afbeelding.

Opdrachtgever:Waterschap Vallei en Veluwe en de Gemeente Ede
Plaats:Ede

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder