Ontwerpen en realiseren van een weegbrug op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Apeldoorn

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe heeft Pannekoek GWW B.V. een weegbrug ontworpen en gerealiseerd op locatie RWZI Apeldoorn. Bij de voorbereiding van het project heeft Pannekoek GWW B.V. zijn specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van ontwerp, uitvoering- en kostentechnische aspecten van het bouwen ter beschikking gesteld. Hierdoor is er een optimale prijs/kwaliteit verhouding bereikt voor het project. Bij het ontwerpen is rekening gehouden met alle aspecten die bij de bouw van een weegbrug komt kijken. Denk hierbij aan civieltechnische, bouwkundige, elektrotechnische aspecten, maar ook aan procesautomatisering.

Door het implementeren van procesautomatisering is het proces van het wegen van vrachtwagens nog efficiënter geworden. Het proces is zo vormgegeven dat er bijna geen menselijke handen aan te pas hoeven te komen.

Het resultaat van het project is een weegbrug op de RWZI Apeldoorn ten behoeve van een betere gegevens verwerking van slib- en grondstoffen stromen op de RWZI Apeldoorn.

Opdrachtgever:Waterschap Vallei en Veluwe
Plaats:Apeldoorn

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder