Ontwerp en realisatie effluentdebietmeting RWZI Apeldoorn

Op de RWZI Apeldoorn heeft Pannekoek GWW B.V. in samenwerking met IMD B.V. in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe een nieuwe effluentdebietmeting gerealiseerd.

Het doel van het project was om te komen tot een efficiënte realisatie van de vastgestelde nauwkeurige meetvoorzieningen voor debiet en overstort op de RWZI Apeldoorn. Dit diende kosteneffectief, binnen de gestelde tijd en kwaliteitsvoorwaarden van Waterschap Vallei en Veluwe te worden gerealiseerd.

Pannekoek GWW B.V. is vanaf de ontwerpfase tot de uiteindelijke uitvoering bij het project betrokken. In samenspraak met de diverse projectleden van o.a. Waterschap Vallei en Veluwe en IMD B.V. is een ontwerp samengesteld, welk door Pannekoek GWW B.V. vertaald zijn in diverse werk- en uitvoeringstekeningen. In het projectteam is er door Pannekoek GWW B.V. continue gekeken of de gemaakt plannen realiseerbaar waren binnen het gestelde/gewenste budget.

IMD B.V. was verantwoordelijk voor het verzorgen van een betrouwbare meting. Als meetinstrument is er gekozen voor een EMF (Elektromagnetische flowmeters) met een diameter van 1.200mm, welke parallel worden geplaatst en waarmee een debiet van 12.000 m3/h kan worden gemeten.

De meetvoorziening wordt gebruikt voor de afrekening van de lozingskosten aan Rijkswaterstaat. Ook geeft de meetvoorziening een goed beeld van de belasting van de zuivering.

Opdrachtgever:Waterschap Vallei en Veluwe
Plaats:Apeldoorn

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder