Onderhoud en sanering Hartense Molenbeek, bestek 2

Het project “Onderhoud en sanering Hartense Molenbeek, bestek 2” omvat

 • Opruimwerkzaamheden;
  • beschoeiing
  • duikers
  • begroeiing
  • treffen voorzieningen t.b.v. doorgang beekwater(overpompen)
 • Baggeren van watergangen (betreft het ontgraven, vervoeren en verwerken van slib klasse A, klasse B, klasse reinigbaar en Niet Toepasbaar) uitgevoerd volgens BRL SIKB 7001 en 7003;
 • Het kappen van bomen;
 • Het verwijderen van een brug;
 • Grond verwerken in watergangen en in gronddammen;
 • Belemen opgeleide beektrajecten;
 • Vervangen van ronde en rechthoekige betonnen duikers;
 • Aanbrengen van nieuwe grondkerende constructies;
 • Aanbrengen afrastering;
 • Herstel wegverhardingen.

Alle werkzaamheden uitgevoerd volgens een gedragscode in het kader van de Flora en Faunawet.

Opdrachtgever:    waterschap
Locatie: De Hartense Molenbeek ontspringt nabij Niersen ten westen van Vaassen, waar het grondwater uit het Veluwemassief ontspringt in de sprengkoppen. Van daaruit loopt de beek door het bosgebied met een breedte van circa 1-2 meter langs de molens van Rollecoot naar kasteel de Cannenburg, waar de beek zich verbreedt en uitkomt in de Wijerd voor de molen Cannenburg. Daarvan gaat de beek met een breedte van circa 2 meter verder via de bebouwde kom van Vaassen naar de Grote of Oude Wijerd met een breedte circa 60 meter. Daarna varieert de breedte van 1-3 meter tot aan de grift, waar de beek uitmondt.

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder