Nieuwbouw slibbuffertanks RWZI Harderwijk en Elburg

Op de rwzi Harderwijk en rwzi Elburg wordt momenteel zowel primair- als surplusslib vergist. Door de gewijzigde slibstrategie wordt het surplusslib niet langer op de locatie zelf vergist en moet deze slibstroom gescheiden worden afgevoerd. De vergisting en verwerking van primairslib blijft op beide locaties plaatsvinden. Om het surplusslib separaat te bufferen en af te voeren wil het Waterschap Vallei en Veluwe op beide locaties aanvullende buffercapaciteit realiseren in de vorm van nieuwe slibbuffertanks.

Het werk omvat in hoofdlijnen de volgende werkzaamheden:

  • Ontwerp;
  • Aanleveren benodigde gegevens voor de aanvraag van de omgevingsvergunningen (de aanvraag zal worden verzorgd door de aanbestedende dienst);
  • Realisatie slibbuffertanks.

Het project loopt van januari 2015 tot april 2016.

Opdrachtgever:Waterschap Vallei en Veluwe
Plaats:Harderwijk en Elburg

Foto’s Harderwijk

Foto’s Elburg

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder