Herstel voormalige erven Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Het werk betreft op 8 percelen de bodem zo optimaal mogelijk in cultuur te brengen.
Hierbij wordt er in 2 fases gewerkt:

Fase 1
De percelen met de huidige situatie, dusdanig bewerken dat er een zo optimaal mogelijke bodemopbouw- en structuur ontstaat voor toekomstig agrarisch gebruik.

Fase 2
De aangevulde percelen dienen vervolgens te worden bewerkt, geëgaliseerd , zaaiklaar, bemest en ingezaaid te worden.

Opdrachtgever:Waterschap Vallei en Veluwe
Plaats:Veessen-Wapenveld

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder