Ephyra® slibgistingsinstallatie in Tollebeek

Duurzaamheid. Een belangrijke pijler

Waterschap Zuiderzeeland wil meer energie uit het afvalwater halen en de zuivering van het afvalwater duurzamer en goedkoper maken. Om dit te bereiken kiest zij voor de innovatieve Ephyra® slibgistingstechnologie. Deze installatie is ontwikkeld door Royal Haskoning DHV en is mede gebouwd door Pannekoek GWW B.V.

Het plan is onderdeel van het Masterplan Duurzame Energie. De in gebruikname van deze innovatieve installatie is eind 2017 gestart en gaat niet alleen het slib van de AWZI Tollebeek vergisten, maar ook dat van AWZI Lelystad.

 

Werking van de Ephyra®

Ephyra® is een compacte, modulaire en duurzame technologie voor de vergisting van natte biomassa’s zoals communaal slib. Onderzoek wijst uit dat met deze technologie 20% tot 30% meer organische stof wordt afgebroken dan met een conventionele gisting. In Tollebeek betekent dit dat het geproduceerde biogas de energie levert om de zuiveringsinstallatie draaiend te houden. Tevens zorgt de vergisting ervoor dat er minder slib overblijft, waarmee ook de slibverwerkingskosten voor het waterschap naar beneden gaan.


Kiezen voor duurzaamheid

“Duurzaamheid is een belangrijke pijler binnen Pannekoek GWW B.V.”, vertelt Wouter van Ee, directeur Pannekoek. “We zijn graag betrokken bij projecten en processen die duurzaamheid ten goede komen. De bouw van deze installatie van Royal HaskoningDHV is een grote stap vooruit in de slibgistingstechnologie. Wij zijn er trots op dat we hieraan een forse bijdrage hebben geleverd.

Opdrachtgever:Waterschap Zuiderzeeland
Plaats:Lelystad & Tollebeek

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder