Energiefabriek Hengelo: Deelproject 1: TDH-reactor

Waterschap Vechtstromen wil van de rioolwaterzuiveringsinstallatie RWZI Hengelo een Energiefabriek maken. Inmiddels is Logisticon Water Treatment begonnen met de bouw van een thermische druk hydrolyse (TDH-)reactor. Met deze ‘snelkookpan voor zuiveringsslib' produceert het waterschap meer biogas, dat wordt omgezet in elektriciteit. De elektriciteit gebruikt de rwzi voor haar bedrijfsprocessen, het overschot wordt aan het elektriciteitsnet geleverd. Op termijn produceert het waterschap zoveel elektriciteit dat daarvan 3500 huishoudens en bedrijven in hun jaarlijkse energiebehoefte kunnen voorzien.

De werkzaamheden van Pannekoek GWW bestaan o.a. uit:

 • Engineering, berekenen en tekenwerk t.b.v. de bouwwerken

  THD (20x15m)
 • Grondwerk
 • Betonnen fundatieplaat incl. voorzieningen

  Boilergebouw (10x15m)
 • Grondwerk
 • Betonnen fundatieplaat incl. voorzieningen
 • Bouwkundige opbouw boilergebouw

  WKK (20x15)
 • Grondwerk
 • Betonnen fundatieplaat incl. voorzieningen
Opdrachtgever:Logisticon
Plaats:Hengelo

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder