Eendrachtspreng zuidoost

Pannekoek GWW B.V.  heeft middels het doen van de economische meest voordelige inschrijving (EMVI) de opdracht verworven. Het project ‘Aanleg Eendrachtspreng Zuid Oost’ is gelegen in het bosgebied nabij Ugchelen. In dit bos zijn verschillende sprengkoppen aanwezig, welke met elkaar worden verbonden zodat het water weer door de beek kan stromen. Om dit te realiseren zijn er voormalige en nieuwe sprengkoppen vrij gegraven en is er een beektracé gegraven/hersteld. Langs de beek met de sprengkoppen zijn paden aangelegd die aansluiten op Ugchelen, t.b.v. dit wandelpad zijn er ook enkele bruggetjes aangelegd.

In algemene termen omvatten de werkzaamheden:

  • Verwijderen bosschages en bomen.
  • Ontgraven en zeven grond.
  • Aanleg sprengkoppen en beek tracés.
  • Aanbrengen leem in beekbodem.
  • Enginering en aanleg van voetgangersbruggen.
  • Aanbrengen stuwen, trappen, frontmuur e.d.
  • Conserveren bestaande cascades.
  • Aanleg halfverhardings paden.
  • Aanleg bosplantsoen en wilde flora.
Opdrachtgever:Gemeente Apeldoorn
Plaats:Ugchelen

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder