Drie bruggen in Brummen klaar voor de toekomst

‘We hebben het onmogelijke mogelijk gemaakt’

In de gemeente Brummen heeft Pannekoek GWW B.V. drie bruggen over het Apeldoorns Kanaal vernieuwd. De oude bruggen verkeerden in slechte staat en waren niet meer berekend op de zwaarte van het tegenwoordige verkeer. De beschikbaar gestelde bouwtijd voor de nieuwe bruggen is zeer kort. Binnen zeven maanden moest de operatie voltooid zijn, met minimale overlast voor het verkeer en omgeving. De nieuwe bruggen moeten bovendien duurzaam zijn. Mocht het Apeldoorns Kanaal nog ooit bevaren worden, dan moeten de bruggen met een eenvoudige ingreep beweegbaar kunnen worden gemaakt.

Om de omgevingshinder tijdens de operatie te minimaliseren, hebben we naast de bestaande bruggen drie volwaardige noodbruggen gebouwd. Daarna hebben we de bestaande bruggen met zorg verwijderd. Deze zijn in grote brokstukken gezaagd en direct afgevoerd, zonder puin/brokstukken achter te laten in het water. “Een groot pluspunt voor milieu en omgeving”, complimenteert een handhaver van Waterschap Vallei en Veluwe.

Uiteenlopende werkzaamheden
Het werk is omvangrijk en bevat veel uiteenlopende werkzaamheden. De noodverbindingen over het kanaal vragen om tijdelijke fundaties en tijdelijke bruggen. De wegen worden verlegd en de funderingen van de bestaande bruggen worden verzwaard. Om de bruggen ook voor het oog in oude glorie te herstellen, wordt het leuningwerk vernieuwd en het oude bewegingswerk (bovenbouw) gerenoveerd en  weer aangebracht, ook al heeft dit nu voorlopig geen functie meer.

Inventiviteit
Zeven maanden voor een werk van dit formaat is kort. “Het heeft aardig wat inventiviteit gevraagd om deze korte doorlooptijd te kunnen waarmaken”, bekent Thijs Lubbinge (werkvoorbereider Pannekoek GWW B.V.). “We hebben alles tot in detail geëngineerd, zodat we tijdens de uitvoering niet voor verrassingen kwamen te staan. Al het betonwerk is geprefabriceerd. Een probleem rees toen we - vanwege de aantrekkende markt - te maken kregen met lange levertijden voor de betonnen heipalen. Deze hebben we toen vervangen door stalen buispalen. Dat was duurder, maar leverde wel tijdwinst op. In feite hebben we het onmogelijke mogelijk gemaakt.”

 

Opdrachtgever:Gemeente Brummen
Plaats:Brummen

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder