Bouwrijpmaken het Meer IJsselmuiden, fase 1

De Gemeente Kampen heeft ons opdracht gegeven om het plan “ Het Meer”  bouwrijp te maken, waarna kan worden gestart met het bouwen van de nieuwe woonwijk.

Het project omvat de volgende werkzaamheden:

  • Ontgraven van ca. 91.000 m3;
  • Opschonen en verbreden watergang langs Oosterlandenweg;
  • Toepassen bronbemaling;
  • Leveren en aanbrengen zakbakens;
  • Leveren en aanbrengen leidingwerk;
  • Leveren en aanbrengen duikers, kolken, putten, drains;
  • Aanbrengen zand t.b.v rioolsleuven, ophoging en overhoogte bouwweg/terrein vervolgens is de zettingstijd 18 dagen en wordt de overhoogte verwijderd en verwerkt in het naastgelegen terrein;
  • Reinigen riool en uitvoeren visuele inspectie vanuit riool;
  • Bestraten bouwweg.
Opdrachtgever:Gemeente Kampen
Locatie:IJsselmuiden

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder